วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

      โครงการ D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education) คือโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน สอนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ (ครู D.A.R.E) เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ครู D.A.R.E ได้เข้ามามอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้เรียนจนจบหลักสูตร D.A.R.E<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน       โครงการ D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education) คือโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้...